Szkoła Podstawowa nr 9

Oddziały przedszkolne

Witamy w zakładce przedszkolaka 

 

 

Ramowy rozkład dnia trzy-, cztero-, pięcio- i sześcio-latków

6.30-8.00           schodzenie się dzieci.
8.15-8.50           pierwsze śniadanie.
9.00-10.30        zajęcia obowiązkowe (realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego).
10.30- 11.00    drugie śniadanie.
11.00-13.00     zajęcia obowiązkowe (realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w przypadku dzieci 3-letnich leżakowanie).
13.00-13.40     obiad.
13.45-16.30     zajęcia dodatkowe, zabawy, praca indywidualna.

 

 

Szkoła dysponuje własną kuchnią i stołówką szkolną.
Odpłatność za wyżywienie należy uiścić do dnia 25 każdego miesiąca na numer konta: 10 1160 2202 0000 0000 6172 5022

Odpłatność za godziny pobytu dziecka poza podstawą programową
(od godziny 8:00 do 13:00)  należy uiścić do 5 dnia miesiąca następnego po ustaleniu i podaniu przez wychowawców ilości godzin na numer konta: 38 1160 2202 0000 0000 6172 5003, tytułem: czesne imię i nazwisko dziecka nazwa grupy i szkoły

 

 

Aktualności:

Artykuły