Szkoła Podstawowa nr 9

Patronka Szkoły

HISTORIA PATRONKI SZKOŁY

STANISŁAWA MARIANNA JAWORSKA z TYKARSKICH
(1902 - 1939)

Urodzona 8 maja 1902 r. w Rogowie w województwie płockim (obecnie mazowieckie). 
Ojciec
 - Franciszek Tykarski. Matka - Leontyna Tykarska z Witkowskich. 
Zosała rozstrzelana 31 października 1939 r. w lesie na Barbarce w Toruniu.Edukacja Stanisławy Jaworskiej
 • 1910 - 1915 r. - nauka w 4 klasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Rogowie.
 • 1917 r. - przyjęcie do III klasy Gimnazjum im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku.
 • 1923 r. - matura z wynikiem dobrym, ukończenie 6-tygodniowego początkowego kursu metodyczno-pedagogicznego
   w Płocku i 4-tygodniowego kursu uzupełniającego w Dobrzyniu nad Drwęcą.
 • 1924 r. - uzyskanie wymaganych kwalifikacji pedagogicznych.

Praca Stanisławy Jaworskiej

 • 1 września 1923r. - rozpoczęcie pracy w Publicznej Szkole Powszechnej w Rogowie.
 • 1927r. - staranie o przeniesienie do pracy w Lubiczu k/Torunia.
 • 1 września 1928r. - podjęcie pracy w Publicznej Szkole Powszechnej Nr 7 w Toruniu.
 • 1 września 1929r. - rozpoczęcie pracy w Publicznej Szkole Powszechnej Nr 9 w Toruniu na Wrzosach.

Działalność społeczna

 • Płock - wstąpienie do drużyny harcerskiej przy Gimnazjum Humanistycznym.
 • Rogowo - założenie drużyny ZHP.
 • Prowadzi liczne kursy dla dorosłych.
 • Pomaga słabym uczniom w nauce.
 • Przygotowuje zdolne dzieci do egzaminów.
 • Toruń - założenie i prowadzenie gromady zuchowej, pełnienie funkcji zastępowej harcerskiej drużyny pozaszkolnej oraz instruktorki spraw zuchowych w Komendzie Chorągwi Pomorskiej Harcerek.
 • Dalszą działalność przerywa wybuch II wojny światowej.

Fort VII i Barbarka

 • 17 październik 1939 - aresztowanie i osadzenie w "obozie przejściowym dla internowanych" w Forcie VII.
 • październik 1939r. - wywiezienie i rozstrzelanie w lesie do na Barbarce (zbiorowa mogiła pomordowanych).
    


Pamięć o patronce

Czcząc pamięć i zasługi Stanisławy i Damazego Jaworskich, Miejska Rada Narodowa w Toruniu na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 1960 r. uchwałą nr III/9/60 ich imieniem nazwała jedną z ulic miasta - w dzielnicy Mokre.

 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Toruniu otrzymała imię bohaterskiej nauczycielki. Odsłonięta została tablica pamiątkowa ufundowana przez Cech Rzemiosł Różnych w Toruniu, a wykonana w białym marmurze przez mistrza rzeźbiarsko-kamieniarskiego Bolesława Wiśniewskiego.

38 szczep działający przy szkole otrzymał imię Stanisławy i Damazego Jaworskich.

    


Dzień Patronki SP 9

 • Uczniowie i harcerze pełnią honorowe warty przed Pomnikiem Patronki oraz wraz z nauczycielami odwiedzają Fort VII i Barbarkę.
 • Uczestniczą w uroczystym apelu, w trakcie którego składają raport ze swoich przygotowań do Obchodów Dnia Patronki.
 • Uczniowie organizują spotkania z mieszkańcami Torunia pamiętającymi St. Jaworską, wystawy pamiątek dotyczących życia i jej działalności oraz konkursy wiedzy o Patronce.
 • Biorą udział w rajdzie "Śladami Patronki".
 • W ten sposób młode pokolenie pamięta o przeszłości, by godnie patrzeć w przyszłość.

Artykuły