Szkoła Podstawowa nr 9

Świetlica

Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.30 do 16.30, 
telefon: 56 655-66-03

Opiekę wychowawczo-dydaktyczną sprawują nauczyciele:
mgr Jolanta Rogalska, mgr Barbara Żydlewicz, mgr Magdalena Bożykowska, mgr Anna Zielińska

UWAGA RODZICE!

  • Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy do świetlicy prowadzone są ściśle w oparciu o "Zasady rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej".
  • Wymagane jest dokładne wypełnienie "Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej" i złożenie jej w świetlicy (sala 211) w terminie do 15 czerwca b.r..
  • Przypominamy, że złożenie "Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy" dotyczy również rodziców/prawnych opiekunów - obecnie uczniów klas I - II, którzy chcą kontynuować pobyt swojego dziecka w świetlicy.
  • Uwaga: Karty oddane nie w terminie oraz karty zawierające niepełne, nieaktualne dane nie będą rozpatrywane!
  • Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy świetlicy szkolnej (sala 211)

     

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.

 

Artykuły