Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jakub Rutkowski
ul. Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń,
tel.: 56 611-89-92,
mail: rodo1@tcuw.torun.pl
Klauzula informacyjna
dla uczniów i rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 9
im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu
zgodna z art. 13 ust. 1 RODO

Deklaracja dostępności.

Raport o stanie dostępności.