Szkoła Podstawowa nr 9

English Explorer

"The best of the best" i «Crème de la crème’» miłośników języka angielskiego!  - tymi słowami 17 kwietnia 2024 r. przywitał Dyrektor Maciej Gajewski finalistów 9 edycji Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego "English Explorer", zorganizowanego przez nauczycieli naszej szkoły: Annę Pokornowską, Agnieszkę Rogalską i Małgorzatę Montowską. Jakże to trafne określenie, ponieważ ósmoklasiści ze szkół powiatu toruńskiego, którzy już w styczniu rozpoczęli językowe wyzwania, musieli rozwiązywać zadania obejmujące zagadnienia gramatyczne, leksykalne oraz sprawdzające różne umiejętności językowe. Do ostatniego etapu dostali się tylko nieliczni, a przed nimi było najtrudniejsze zadanie: wykazanie się umiejętnością mówienia w pięknym języku Szekspira. 

Do rywalizacji stanęło wielu chętnych, ale było o co walczyć! Sukcesy w naszym konkursie objętym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Kujawsko–Pomorski Kuratora Oświaty to nie tylko prestiż. Są one wpisywane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, co  pomaga ósmoklasistom w realizacji ich głównego celu w tym roku szkolnym, czyli dostaniu się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Laureaci I i II miejsca otrzymują kursy językowe w szkole językowej Tutlo. Przede wszystkim jednak, ‘English Explorer’ daje młodzieży możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego, motywuje do samodzielnej pracy i poszerzania zainteresowań językowych oraz kulturowych. Pozwala także uczniom we wspaniałej atmosferze sprawdzić swoje możliwości i porównać umiejętności z rówieśnikami nie tylko ze swojej szkoły, ale również z innych szkół podstawowych. W rezultacie ma on wpływ na podniesienie kompetencji językowych młodzieży z naszego regionu. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!