Szkoła Podstawowa nr 9

SP9 uczestniczy w programie “Szkolny Klub Sportowy”

Nasza szkoła uczestniczy w programie “Szkolny Klub Sportowy”, który został ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu i młodzieży realizowany z wykorzystaniem portalu Narodowa Baza Talentów. Utworzono 3 grupy ćwiczeniowe, które dwa razy w tygodniu mają zajęcia z nauczycielami wf. Program będzie realizowany do 30.11 2023 r.

https://www.szkolnyklubsportowy.pl/