Szkoła Podstawowa nr 9

Film z Festiwalu Pasji i Talentów 2023

Rada Rodziców podczas Festiwalu Pasji i Talentów zebrała ze sprzedaży cegiełek kwotę 17185,60 zł