Szkoła Podstawowa Nr 9

Kalendarz roku szkolnego


KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
 

TERMIN

WYDARZENIE

1 IX

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

2 IX

Zajęcia integracyjne dla uczniów klas I i IV

12 IX

Zebranie Rady Pedagogicznej

13-23 IX

Zebrania z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VIII

22 IX

Dzień Bezpieczeństwa

29 IX

Zebranie Rady Rodziców – przyjęcie programu profilaktyczno-wychowawczego

6 X

Ślubowanie uczniów klas I 

14 X

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 X

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 XI

Wszystkich Świętych – dzień wolny

11 XI

Święto Niepodległości – dzień wolny

7 XI

Spotkania zespołów wychowawczych

15 XI

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

16 XI

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII

21 XI

Zebranie Rady Pedagogicznej

22 XII

Wigilie klasowe - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 1 I

Zimowa przerwa świąteczna

6 I

Święto Trzech Króli – dzień wolny

16 I

Spotkania zespołów wychowawczych

16 I

Termin informowania o przewidywanych ocenach za I półrocze

17 I

Zebrania z rodzicami uczniów I – III

23 I

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikujące i podsumowujące I półrocze

24 I

Rozpoczęcie II półrocza

25 I

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

30 I – 12 II

Ferie zimowe

23 II

Dzień otwarty dla Rodziców i Dzieci idących do oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych

27 III

Zebranie Rady Pedagogicznej

28 III

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III

29 III

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VIII

6 – 11 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

1 V

Święto Pracy – dzień wolny

2 V

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 V

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

8 V 

Święto Patronki Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9 V

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

10 V

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII

22 V

Spotkania zespołów wychowawczych

23 V

Termin informowania o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej lub nagannej

23, 24, 25 V

Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć edukacyjnych

5 VI

Termin informowania o przewidywanych ocenach rocznych

8 VI

Boże Ciało – dzień wolny

9 VI

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 VI

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne i promujące

22 VI

Uroczystość pożegnanie absolwentów

23 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

27 VI – 31 VIII

Ferie letnie

 

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny

Artykuły